WAT IS ATELIER HEDWIGE?

Atellier Hedwige is een intiatief van Marjan van den Bos en Joop Gräfe-Menting. .De Hedwigepolder heeft alles wat hen fascineert: PANTA REI –
alles wordt. Schoonheid en lelijkheid, hechting en loslaten, nostalgie en verandering. Dat resulteert in deze ambities:

 • online verkoop van ‘Hedwige’ kunst via AtelierHewdige. 
 • realisatie en plaatsing van een 3 x 2 meter beeld Hedwige de Ligne van Guido Metsers:.
 • mobiele expositie van de kunstwerken in Nederland en België.
 • opgravingen doen naar het dorp Casuwele met Onno Rottier.
 • videoclip ‘het verdronken land’: over de liefde tussen Hedwige de Ligne, en Hertog Engelbert IX.

HEDWIGEPOLDER EN AFSCHEID NEMEN

Het Hedwige-polder-dossier is een gevoelig dossier en o zo menselijk. Het gaat over landbouw, over een haven, over natuurbeheer. Het gaat over gezichtsverlies, verborgen agenda’s, gekwetste ego’s. Het gaat om veel geld. Feit & fictie zijn niet helder. Een Donald Trump dossier avant la lettre.
De Hedwigepolder is gewoon wat het is.
Nu met voedsel productie. Koeien, schapen, tarwe. Natuur. Met lanen, bomen, weilanden.Vlakbij de Antwerpse haven aan en een kerncentrale. Mooi en lelijk. Een delta waar al honderden jaren mensen wonen en werken.
Het wordt gewoon wat het wordt. Het verandert in een toeristische natuurgebied met rietvogels. Onderdeel van een verdronken land.

ATELIER HEDWIGE – KANS VOOR KUNST

Het is wat het is. Het wordt wat het wordt. Met winnaars en verliezers. Beide met hun eigen emoties: blijheid en verdriet, woede en extase, verstilling en energie, nostalgie, melancholie en enthousiasme. Ateller Hedwige is hier een artistieke uitdrukking van. Een platform van initiatieven van vele kunstenaars om gezamenlijk een gezicht te geven aan het verwdwijnen van de Hedwige zoals ze was en de omarming van wat de Hedwige wordt  AtelierHedwige is een platform voor elke betrokken kunstenaar. Een platform voor elke gepassioneerde kunstliefhebber
Met kunst kun je een tijdsbeeld schetsen, kun je gevoelens en gedachten vormgeven. Schoonheid, lelijkheid.
Kom op en doe mee: schrijvers en dichters. Schilders en beeldhouwers. Filmers en fotografen, Songwriters en choreografen. 
Kom op en doe mee:  kunstliefhebbers, Kijk in onze shop.

KUNSTENAARS EN KUNSTLIEFHEBBERS

 • We zoeken kunstenaars die mee willen doen aan AteleirHedwige.
 • We zoeken vrijwilligers om Atelier Hedwige te realiseren.
 • We zoeken organisaties, bedrijven en overheden die faciliteiten en middelen ter beschikking te stellen.
 • We zoeken kopers van de AtleirHedwige kunst

We werken nu samen met Adri Geelhoed, Guido Mesters, Onno Rottier, Ben Seelt. We spreken met meer kunstenaars. Verder hebben we de volledige medewerking van de huidige eigenaar van de Hedwige-polder.
Kortom iedereen is welkom die vindt dat een waardig afscheid en liefdevolle omarming van een nieuw begin iets is wat wij als Zeeuwen, als Nederlanders, als Belgen verdienen. Hewdige was, is en wordt een uniek stuk Zeeland. 

Zijn verhaal in 8 afleveringen

ONLINE SHOP en MOBIELE EXPOSITIE

De werken van de AtelierHedwige kunstenaars gaan we aanbieden als originele werken of als hoogwaardige reproductie of afgietsel/maquette. Deze verkoop is  een crowdfunding voor alle initaiteven: mobiele expositie, plaatsing Hedwigebeeld, opgravingen, de clip het vedrdronken land. .  
Onder shop vindt u de prijzen en mogelijkheden per werk.

ATELIER HEDWIGE IS EEN KANS VOOR KUNSTENAARS.

Atelier Hedwige wil zo een kans creëren voor kunstenaars die zich kunnen identificeren met de gedachte van Atelier Hedwige. Meld je werk aan voor de voor de verkoop van originele werken, afgietsels / maquettes en reproducties via AtelierHEdwige online en de mobiele expositie.

HET VERDRONKEN LAND

In september 2017 is de première gepland van de videoclip ‘het verdronken land’. Het wordt een muzikale poëtische mix van:

 • de liefde tussen Hedwige de Ligne en haar echtgenoot Engelbert IX.
 • leven en vertrek van de eigenaar en de beheerder van de Hedwigepolder.
 • de opgravingen naar Casuwele
 • het proces en resultaat van de Atelier Hedwige kunst.

Het is een film met een existentiële benadering van kwijtraken en tegelijk een verbeelding van een toekomst waarin alles mogelijk.
We zoeken nog een singer/songwriter.

PLEIDOOI VOOR OPGRAVING

Onno Rottier stamt uit een familie die al 4 generaties een hechte-verbinding heeft met de eigenaren van de Hedwigepolder. Hij is een pleitbezorger voor het doen van opgravingen naar vooral het middeleeuwse dorp Casuwele in de polder, noodzakelijk vanwege het internationale verdrag van Malta.
Wilt u een bijdrage leveren om 
via opgravingen het dorp Casuwele te laten herleven? Meldt u zich aan.

Foto: Anita de Kerf-Jansen. de Hewige is zo een rustige ruimte, je kan er je gedachten laten dwalen,  je komt verfrist weer thuis. Een hoognodig rustpunt in onze hectische tijd. Waarom wordt een plek die zoveel eeuwen zoveel monden gevoed heeft, van die functie beroofd terwijl er juist zoveel voedsel nodig is voor de groeiende wereldbevolking?