ATELIER HEDWIGE en AFSCHEID

Atelier Hedwige gaat over kunst. Over de vorm waarin afscheid nemen van een polder gestalte kan krijgen. En tegelijk de vorm waarin het nieuwe omarmd kan worden. Het is een online Gallery van de werken van de ‘Hedwige-kunstenaars’. We verkopen op dit moment de werken van Adri GeelhoedGuido Mesters en Onno Rottier. We werken samen met anderen als fotograaf Ben Seelt en schrijver Chris de Stoop. .Maar er is ruimte voor nog veel meer kunstenaars. De online Gallery is daarnaast een crowdfunding actie voor ondermeer het plaatsen van een majestueus bronzen beeld van Guido Metsers en een manifestatie met een alles omvattende expositie. Atelier Hedwige is een initiatief van ingenieur Marjan van den Bos en cineast  Joop Gräfe-Menting

CROWDFUNDING en BEELD HEDWIGE

Atelier Hedwige is een crowdfundingsactie. Als U meedoet, koopt en krijgt u een prachtige gesigneerde replica van een van de originele werken van onze TOP ‘Hedwige-kunstenaars. We bieden deze replica’s hier exclusief aan. De crowdfunding heeft een paar ambities. Beeldhouwer Guido Metsers maakt een 3 meter hoog bronzen beeld van Hedwige de Ligne te paard. Dit gaan we plaatsen bij of in de polder als een herinnering en tegelijk als een gedurfde blik op de toekomst van de Hedwige. U kunt replica’s kopen van dit beeld via Atelier Hedwige. 

De Hedwigepolder is gewoon wat het is. Met koeien en schapen. Met lanen, bomen, weilanden. Bij de Antwerpse haven en een kerncentrale. Waar al honderden jaren mensen wonen en werken.
De Hedwigepolder wordt gewoon wat het wordt. Een toeristisch natuurgebied met rietvogels. Onderdeel van een verdronken land.

CROWDFUNDING en EXPOSITIES

Atelier Hediwge is een platform voor vele kunstenaars om gezamelijk een gezicht te geven aan de verandering van een uniek Zeeuws landschap. Een kans voor elke kunstenaar. Een kans voor elke gepassioneerde kunstliefhebber. Een kans voor elke galerie. Adri Geelhoed werkt bijv. op dit moment aan een sertie van 18 schilderijen in zijn kenmerkende stijl. Onno Rottier legt de latste hand aan zijn schilderij Casuwele,

Deze foto is van Anita de Kerf-Jansen: de Hewige is een hoognodig rustpunt in onze hectische tijd. Waarom wordt een plek die zoveel eeuwen zoveel monden gevoed heeft, van die functie beroofd terwijl er juist zoveel voedsel nodig is voor de groeiende wereldbevolking?

CROWDFUNDING en VIDEOCLIP

Cineast Joop Gräfe-Menting wil dolgraag een korte film maken gebaseerd op de liefde tussen Hedwige de Ligne en Hertog Proper. Met als werktitel: Het verdronken Land. Deze film zal gebaseerd zijn op een muziekwerk. een song, een compositie, een opera  maar ook op een sterke tekst. En op een choreografie. Een choreograaf met een talentvolle groep dansers zou de droom nog mooier maken.  Welke talentvolle songwriter, tekst-schrijver, band of componist neemt deze uitdaging aan? Welke choregraaf ziet hier ook een unieke kans? 

Hebt u een idee? wat u ook doet. U bent van harte welkom. We hebben de volledige medewerking van de huidige eigenaar van de Hedwige-polder.  Want PANTA REI – alles wordt.

Zijn verhaal in 8 afleveringen

ONLINE SHOP en MOBIELE EXPOSITIE

De werken van de AtelierHedwige kunstenaars gaan we aanbieden als originele werken of als hoogwaardige reproductie of afgietsel / maquette. Alles in een beperkte gesigneerde oplage. Deze verkoop is een crowdfunding voor alle initaiteven: mobiele expositie, plaatsing Hedwigebeeld, opgravingen, de filmclip het vedrdronken land. Onder shop vindt u de prijzen en mogelijkheden per werk.

ATELIER HEDWIGE IS EEN KANS VOOR KUNSTENAARS.
Atelier Hedwige wil zo een kans creëren voor kunstenaars. Meld je werk aan voor de verkoop van je originele werken, afgietsels / maquettes en reproducties via AtelierHEdwige online en de mobiele expositie.

PLEIDOOI VOOR OPGRAVING

Onno Rottier stamt uit een familie die al 4 generaties een hechte verbinding heeft met de eigenaren van de Hedwigepolder. Hij is een pleitbezorger voor het doen van opgravingen naar vooral het middeleeuwse dorp Casuwele in de Hedwigepolder. Opgravingen die noodzakelijk zijn vanwege het internationale verdrag van Malta.
Wilt u een bijdrage leveren om 
via opgravingen het dorp Casuwele te laten herleven? Meldt u zich aan.

Dit is een oproep aan galeries en publieke organisaties: exposeer onze kunstwerken bij u. In uw hal, ontvangstzaal of salon.
Kom op en doe mee: schrijvers en dichters. Schilders en beeldhouwers. Filmers en fotografen, Songwriters en choreografen.
Kom op en doe mee:  kunstliefhebbers, Kijk in onze shop.