PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren uw privacy als bezoeker van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Atelier-Hedwige kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier-Hedwige, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Atelier-Hedwige verstrekt. Atelier-Hedwige kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM ATELIER-HEDWIGE  GEGEVENS NODIG HEEFT
Atelier-Hedwige verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Atelier-Hedwige uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit verkoop van kunstwerken.

HOE LANG ATELIER-HEDWIGE  GEGEVENS BEWAART
Atelier-Hedwige bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Atelier-Hedwige verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Atelier-Hedwige worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atelier-Hedwige gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Atelier-Hedwige  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Atelier-Hedwige bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Atelier-Hedwige te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Atelier-Hedwige heeft hier geen invloed op.

Atelier-Hedwige heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier-Hedwige verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw oefenresultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ervoor genoemde Analytics-dienst.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@threetwoone.nl. Atelier-Hedwige zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Atelier-Hedwige neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atelier-Hedwige maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier-Hedwige verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Atelier-Hedwige  op via mail@threetwoone.nl. Https://www.atelier-hedwige.nl is een website van ThreeTwoOne Concepts. Atelier-Hedwige  is als volgt te bereiken:

Postadres                    : Hoofdstraat 116, 4484 CJ Kortgene
Vestigingsadres            : Molenstraat 59, 6645 BS Winssen
Inschr. Nr. KvK             : 57845719
Telefoon                      : +31 611 883 607
E-mailadres                  : mail@threetwoone.nl

DIVERSEN
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.